W nauce i sztuce, od czterech wieków funkcjonuje błędna teoria koloru – choć naukowcy deklarują, że Prawda w nauce jest jedynym autorytetem, nikt przez 400 lat  nie zweryfikował dogmatów fizyki koloru wielkiego Isaaca Newtona. Nowe fakty naukowe opisane w RTK, znane są naukowcom od 2011 roku i są lojalnie ignorowane i ukrywane, gdyż są początkiem naukowej rewolucji …

      Realna Teoria Koloru w malarstwie               –   teoriakoloru.pdf

      Jak realnie działa filtr barwny                        –   filtrbarwny-colorfilter.pdf

      Rzeczywistość barwy i koloru                        –   koloryprzedmiotow-colorobject.pdf

      Dogmaty teorii koloru w fotosyntezie roślin  –   kolortrawy-colorgrass.pdf

                                                                                                                                                                                    Keywords:  teoria koloru w malarstwie, teoria koloru pdf, filtr barwny, chlorofil widmo absorpcji, koło barw,  kolory podstawowe,

                                                                                                                                                                                                       color theory in painting, color theory pdf, color filter, chlorophyll absorption spectrum, color wheel, primary colors